Technoleg a’r Gymraeg


Dyddiad: 25 September - 25 September
Lleoliad: Rhithiol
Hyfforddwr:
Tâl: £110 + TAW
Amser: 9:30 am - 12:30 pm

Gweithdai sy’n cyflwyno adnoddau digidol ar gyfer anghenion amrywiol megis, drafftio, prawf ddarllen, darllen a deall Cymraeg, cyfieithu ar y pryd, cyfieithu testun awtomatig o fewn rhaglenni Microsoft ac apiau cyfryngau cymdeithasol, trawsgrifio testun Cymraeg, e.e. Cysill, CysGair, gosodiadau cyfrifiaduron, apiau cyfieithu, geiriaduron ar lein, Teams ayyb

Rhaglen