Cadernid Iaith: Cynyddu ein defnydd o’r Gymraeg

Eisteddfod Genedlaethol 2022 - Pabell Cymdeithasau 1
15:00 pm - 16:00 pm, 04 Awst 2022


Sesiwn sy'n egluro beth yw Cadernid Iaith a sut y gall gyfrannu i’n helpu ni gyd i ddefnyddio mwy o Gymraeg

Siwan Tomos a Kathryn Jones

Cyfieithu ar y pryd ar gael