Mae IAITH: y ganolfan cynllunio iaith yn rheoli prosiectau, bach a mawr, i nifer o gyrff cyhoeddus yn y maes polisi a chynllunio iaith.


Mae ein tîm staff yn hynod brofiadol yn sefydlu, datblygu a gweithredu prosiectau arloesol ar ran Llywodraeth Cymru, cynghorau sir a chyrff cyhoeddus amrywiol.

Ond nid ymateb i anghenion sefydliadau eraill yn unig mae IAITH yn ei wneud. Rydym bob amser yn effro i gyfleoedd i ddatblygu prosiectau newydd ein hunain i ateb anghenion y maes polisi a chynllunio iaith.

Prif brosiectau tymor hir cyfredol y cwmni yw:

Trydydd sector

  • Estyn Llaw
  • Lleisiau Lleol Conwy

Cefnogi’r proffesiwn

  • Cynllunwyr Iaith Cymru

Addysg

  • Prosiect Cynyddu Dilyniant i Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg, Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
  • Iaith+, Gwirvol/Urdd Gobaith Cymru