Llyfrgell Cynllunio Iaith


Mae gwyddor cynllunio iaith yn parhau i fod yn gymharol newydd yng Nghymru. Prin yw'r llenyddiaeth benodol sydd wrth law ar gyfer myfyrwyr, academyddion ac ymarferwyr fel ei gilydd.

Un o fwriadau IAITH: y ganolfan gynllunio iaith yw annog a hyrwyddo cyhoeddi erthyglau ac adroddiadau perthnasol i gynllunio iaith yng Nghymru.

Mae'r dogfennau isod ar gael i'w lawrlwytho. Wrth ddyfynnu o'r erthyglau gofynnir i eraill nodi'r ffynhonnell yn y modd arferol. Diolch.

Adroddiadau gan IAITH
Trafodion amrywiol
Erthyglau, darlithoedd ac anerchiadau
Adnoddau

Adroddiadau gan IAITH

Gwerthusiad Rhaglen Feithrin (llafaredd) Pori Drwy Stori 2018-19 (Comisiynwyd gan Book Trust Cymru)   Saesneg yn unig

Cymraeg fel Iaith Ychwanegol: Ymchwil i lefel yr angen a’r cymorth presennol a roddir i ddisgyblion duon a lleiafrifoedd ethnig gydag anghenion cymorth yn y Gymraeg (2014) 

Iaith, Hunaniaeth a Dinasyddiaeth: agweddau a defnydd iaith plant mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg (2011) (comisiynwyd gan Bwyllgor 20% Caerdydd)

Profiad Siaradwyr Cymraeg o'r Gwasanaethau Iechyd a Gofal, Llywodraeth Cymru a Chyngor Gofal Cymru (2012)

Defnydd mewnol o'r Gymraeg gweithleoedd, Bwrdd yr Iaith Gymraeg (2011)

Ma' Dy Gymraeg Di'n Grêt: asesiad diwedd blwyddyn, Bwrdd yr Iaith Gymraeg (2011)

Ymchwil i Anghenion Cefnogaeth Rhieni: Crynodeb Gweithredol (Ebrill 2010) (Comisiynwyd gan Fforwm 20% Caerdydd)

Agor Dau Ddrws: Cyflwyniad i Waith Ieuenctid Dwyieithog (Ionawr 2010)

Trafodion amrywiol

Trafodion cynhadledd 'Dychmygu S4C Newydd' (2001)

Erthyglau, darlithoedd ac anerchiadau

Gorwelion Newydd: awgrymiadau ar gyfer cyfnod newydd mewn cynllunio iaith yng Nghymru, IAITH: y ganolfan cynllunio iaith, Awst 2010.

Adnoddau

Ffilm  Cysgodion Ddoe

Ioan, G; Gweithredu'n Lleol: fframwaith ar gyfer hwyluso cynllunio iaith micro ymysg cymdogaethau Cymraeg, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Caerdydd: 2012.

Ioan, G; Trysorfa'r Ddraig: cyflwyno'r dimensiwn Cymreig mewn dosbarthiadau Addysg oedolion a Chymunedol yn Sir Benfro, Rhwydwaith Dysgu Penfro/IAITH, Castellnewydd Emlyn: 2011.

Davies, E; Modiwl ymwybyddiaeth iaith ar-lein ar gyfer hyfforddiant mewnrwyd Cyngor Sir Gâr, Cyngor Sir Caerfyrddin (2011).

Davies, E; They All Speak English Anyway: adnodd hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith Gymraeg (CD ROM), Cyngor Gofal Cymru, Caerdydd: 2010.