Tribiwnlys y Gymraeg:  ei swyddogaeth a’i ddatblygiad


Dyddiad ac Amser: 4ydd Awst 2016

Ar ddydd Iau y 4ydd o Awst yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni , traddododd Keith Bush QC ddarlith flynyddol Cynllunwyr Iaith Cymru. 

Gallwch ddarllen cynnwys y ddarlith a oedd yn trafod Tribiwnlys y Gymraeg: ei swyddogaeth a'i ddatblygiad yn y fan hon.