Tîm Iaith


Bwrdd Staff Iaith

Swyddogion Anrhydeddus

Llywydd Anrhydeddus:

Sian Wyn Siencyn

Is-lywyddion:

Llinos Dafis
Gwynfryn Evans

Noddwyr:

Yr Athro Colin H Williams (Prifysgol Caerdydd)
Yr Athro Marilyn Martin Jones (Prifysgol Birmingham)
Yr Athro Richard Wyn Jones (Prifysgol Caerdydd)
Yr Athro Joan Pujolar Cos (Prifysgol Agored Catalwnia)
Dr Tadhg Ó hIfearnáin (Prifysgol Limerick)

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Arolygir gwaith y elusen gan Fwrdd Cyfarwyddwyr sy'n adlewyrchu cefndir y cwmni fel ffynhonnell cefnogaeth i lywodraeth leol yng ngorllewin Cymru ynghyd ag arbenigedd unigolion arwyddocaol.

Cadeirydd:

Gareth Ioan

Cyfarwyddwyr:

Euros Lewis

Selwyn Williams

Dr Dilys Davies

Cyng Alun Lloyd Jones

Siwan Tomos

Dr Steve Eaves

Cris Tomos

Ysgrifennydd y Cwmni:

Dr Kathryn Jones