Tîm Iaith


Bwrdd Staff Iaith

Swyddogion Anrhydeddus

Llywydd Anrhydeddus:

Marc Phillips

Is-lywyddion:

Llinos Dafis
Gwynfryn Evans

Noddwyr:

Yr Athro Colin H Williams (Prifysgol Caerdydd)
Yr Athro Marilyn Martin Jones (Prifysgol Birmingham)
Yr Athro Richard Wyn Jones (Prifysgol Caerdydd)
Yr Athro Joan Pujolar Cos (Prifysgol Agored Catalwnia)
Dr Tadhg Ó hIfearnáin (Prifysgol Limerick)

Bwrdd Cyfarwyddwyr

Arolygir gwaith y elusen gan Fwrdd Cyfarwyddwyr sy'n adlewyrchu cefndir y cwmni fel ffynhonnell cefnogaeth i lywodraeth leol yng ngorllewin Cymru ynghyd ag arbenigedd unigolion arwyddocaol.

Cadeirydd:

Owen Llywelyn

Cyfarwyddwyr:

Des Davies
T. Gareth Jones
Euros Lewis
Selwyn Williams
Dr Dilys Davies
Cyng Alun Lloyd Jones, 
Rhian Dafydd

Ysgrifennydd y Cwmni:

Gareth Ioan