Hyfforddi’r Hyfforddwyr

Date: 12 Tachwedd 2019

Hyfforddiant 3 diwrnod, 12fed a 13eg o Dachwedd a 5ed o Rhagfyr.

Nod yr hyfforddiant cyfrwng Cymraeg hwn yw cynnig cyfle i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau i fedru darparu sesiynau hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith ar gyfer amrywiaeth o asiantaethau a sefydliadau yng Nghymru.

Mae cyfle i ddiffinio'r Read More