Mae IAITH yn ehangu

19 Gorffennaf 2022

Mae IAITH yn ehangu ac yn chwilio am Rheolwr Prosiectau ac Ymchwil.

Prif ddiben y swydd yw cyfrannu at ddatblygu, gweithredu a rheoli gweithgareddau a phrosiectau ymchwil a datblygu IAITH. 

Disgrifiad Swydd

Cyflog: £26,823 - £34,906 (Graddfa D) i’w adolygu

Dylai eich cais ein cyrraedd erbyn 12.00 ar ddydd Llun, 8 Awst 2022.

Gallwch gyflwyno ymholiadau pellach neu drefnu sgwrs pellach drwy ysgrifennu at y Rheolwr Gyfarwyddwr: kathryn.jones@iaith.cymru


Mae IAITH yn ehangu