Newyddion

Cymrodyr Newydd y Gymdeithas yn arddangos Bywyd Academaidd a Dinesig Ffyniannus Cymru

Dywedodd Dr Kathryn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr IAITH

Bu’n fraint mawr cael y cyfle i gyfrannu i ddatblygiad y maes Polisi a Chynllunio Iaith yng Nghymru a thu hwnt trwy fy ngwaith gyda IAITH: Y Ganolfan Cynllunio Iaith dros y 23 mlynedd diwethaf.  Rwy’n hynod o falch bod y gwaith yma wedi cael ei gydnabod trwy cael fy enwebu a’m derbyn i fod yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

mwy

(Ychwanegwyd ar 04/05/2022)

Newyddlen Mawrth

Newyddlen Mawrth

Darllenwch mwy yma

mwy

(Ychwanegwyd ar 30/03/2022)

Dydd Gŵyl Dewi Hapus

Bydd swyddfeydd IAITH ar gau ar y 1af o Fawrth i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

mwy

(Ychwanegwyd ar 28/02/2022)

Newyddlen Chwefror

Newyddlen Chwefror

Darllenwch mwy yma

mwy

(Ychwanegwyd ar 16/02/2022)

Mae IAITH yn ehangu

Mae IAITH yn edrych am Swyddog Maes ac Ymchwil llawrydd neu gyfnod penodol* i gefnogi gwaith prosiect y cwmni.

mwy

(Ychwanegwyd ar 08/02/2022)

Addysg Gymraeg / Ddwyieithog i Bawb - Gweithdy 2

Cynhelir yr ail weithdy yng nghyfres Addysg Gymraeg / Ddwyieithog i Bawb ar 26 Ionawr 2022 rhwng 10-12. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 17/01/2022)

Newyddlen Ionawr

Newyddlen Ionawr

Darllenwch mwy yma

mwy

(Ychwanegwyd ar 12/01/2022)

Dementia a’r Iaith Gymraeg

Gweminar ar dydd Mawrth, 25ain o Ionawr 2022.

12:00 - 2:00yh

mwy

(Ychwanegwyd ar 20/12/2021)

Y Cynnig Gwell i Ysgolion Uwchradd

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) wedi comisiynu IAITH i  werthuso’r  Cynnig Gwell i Ysgolion Uwchradd. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 08/12/2021)

Newyddion IAITH

Newyddlen Rhagfyr

Darllenwch ymlaen yma 

mwy

(Ychwanegwyd ar 02/12/2021)

Tudalen 1 o 8 Tudalennau.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru