Mwy na geiriau

23 Ionawr 2015


Mwy na geiriau

Daeth criw da ynghyd i weithdy hyfforddi IAITH ar strategaeth iechyd a gofal, Mwy na geiriau yn Llandarcy ar 4 Rhagfyr. Roedd yn gyfle i gynrychiolwyr awdurdodau lleol a mudiadau trydydd sector ddod at ei gilydd i gyfnewid syniadau ac arfer da a chynllunio ar gyfer datblygu a chryfhau'r gwasanaethau sydd ar gael i ddefnyddwyr Cymraeg yn unol â gofynion y strategaeth.

Am wybodaeth bellach am y gweithdy Mwy na geiriau a dyddiadau pellach yn 2015, cysylltwch ag Elaine Davies elaine.davies@iaith.eu , 01239 711668

Mwy o wybodaeth yma