Newyddion

Cynllunio Ieithyddol 1993 -2018: Tueddiadau Rhyngwladol

Ar ddydd Iau'r 9fed o Awst yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru , mi fydd yr Athro Colin Williams yn cyflwyno darlith flynyddol Cynllunwyr Iaith Cymru.

mwy

(Ychwanegwyd ar 29/08/2018)

Swydd: Rheolwr  Ymchwil a Datblygu

Mae IAITH yn edrych am unigolyn i gyfrannu at ddatblygu, gweithredu a rheoli gweithgareddau a phrosiectau ymchwil a datblygu’r cwmni. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 03/07/2018)

Swydd: Cyfarwyddwr  Ymchwil a Datblygu

Mae IAITH yn edrych am unigolyn profiadol i arwain, datblygu, gweithredu a rheoli gweithgareddau a phrosiectau ymchwil a datblygu’r cwmni. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 03/07/2018)

Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd swyddfeydd IAITH ar gau ar y 1af o Fawrth i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

mwy

(Ychwanegwyd ar 27/02/2018)

No image available

Mae IAITH yn chwilio am unigolyn bwrdfrydig i lenwi'r swydd isod: 

Swyddog Cyllid  (swydd llanw cyfnod mamolaeth)

mwy

(Ychwanegwyd ar 26/05/2017)

Cadeirydd newydd i IAITH

Penodwyd Gareth Ioan i lywio IAITH i’r cyfnod nesaf yn ei hanes. Etholwyd Gareth i’r gadair yng nghyfarfod Bwrdd Cyfarwyddwyr IAITH ar 18 Ionawr 2017.

mwy

(Ychwanegwyd ar 10/02/2017)

Iaith: Yr Achos Busnes

Dros y misoedd nesaf bydd IAITH: y ganolfan cynllunio iaith, yn gweithio gyda busnesau mewn tair tref yn Sir Ddinbych er mwyn cynyddu gallu busnesau i weithio’n ddwyieithog. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 16/11/2016)

NPLD

Bu Gareth Ioan yn cynrychioli IAITH yn seminar yr NPLD ym Mrwsel yn ddiweddar.

mwy

(Ychwanegwyd ar 07/11/2016)

No image available

                           

Dros yr wythnosau diwethaf mae IAITH wedi bod yn paratoi ymateb Cynllunwyr Iaith Cymru i strategaeth ddrafft y Llywodraeth ‘Miliwn o Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.’

mwy

(Ychwanegwyd ar 27/10/2016)

Blas o’r Gymraeg

Bu criw o Gysgod y Gogarth, Llandudno yn cael hwyl yn mwynhau sesiynau Blas o Gymraeg.  

mwy

(Ychwanegwyd ar 01/09/2016)

Tudalen 2 o 6 Tudalennau.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru