Newyddion

No image available

Prosiect ymchwil i ddeall agweddau ac ymddygiad rhieni a gwarcheidwaid o ran gofal ac addysg blynyddoedd cynnar

(Gwaith llawrydd dros dro gyda IAITH: y Ganolfan Cynllunio Iaith wedi ei gyllido gan Lywodraeth Cymru)

mwy

(Ychwanegwyd ar 02/05/2019)

Ffair Ffeirio Syniadau

Cyfle i fentrau cymunedol Cymraeg i ddod ynghyd i rannu profiadau a syniadau ac i drafod cyfleoedd i gydweithio a dylanwadu ar bolisi cenedlaethol

Cofrestrwch yma

mwy

(Ychwanegwyd ar 15/01/2019)

Prosiect Estyn Llaw: Haf 2018, Treuddyn

Enillwyd grant o £4900 gan IAITH drwy gynllun grant Arian i Bawb er mwyn gweithio gyda chymuned o bobl hŷn sy’n siarad Cymraeg. Darparwyd y prosiect o dan faner un o gynlluniau IAITH sef Estyn Llaw.  Bwriad gwreiddiol y prosiect oedd cynnal cyfres o weithdai i gynyddu sgiliau’r grŵp o safbwynt ymgysylltu o fewn eu cymunedau. Gwyliwch yr hanes yma

mwy

(Ychwanegwyd ar 30/10/2018)

Brexit a’n Tir

Mae Cynllunwyr Iaith Cymru wedi cyflwyno ei ymateb i ymgynghoriad Brexit a’n Tir Llywodraeth Cymru.

mwy

(Ychwanegwyd ar 29/10/2018)

Cynllun Radical ar gyfer Gaeleg

Mae Misneachd wedi cyhoeddi 'Cynllun Radical ar gyfer Gaeleg' mewn ymateb i'r Cynllun Gaeleg Cenedlaethol swyddogol a gafodd ei lansio’n gynharach eleni.

mwy

(Ychwanegwyd ar 24/10/2018)

No image available

Bu Gareth Ioan yn sôn am y seminar ar oblygiadau cynigion Llywodraeth Cymru yng nghyswllt taliadau uniongyrchol i ffermwyr ar y Bwletin Amaeth bore ‘ma. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 17/10/2018)

Dull addysgiadol arloesol ar gyfer cynhwysiant trwy ieithoedd lleiafrifol

Mae criw IAITH yn edrych ymlaen at ddechrau gweithio ar y prosiect yma yn dilyn cyfarfod yn Valencia dros y penwythnos.

mwy

(Ychwanegwyd ar 24/09/2018)

Cynllunio Ieithyddol 1993 -2018: Tueddiadau Rhyngwladol

Ar ddydd Iau'r 9fed o Awst yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru , mi fydd yr Athro Colin Williams yn cyflwyno darlith flynyddol Cynllunwyr Iaith Cymru.

mwy

(Ychwanegwyd ar 29/08/2018)

Swydd: Rheolwr  Ymchwil a Datblygu

Mae IAITH yn edrych am unigolyn i gyfrannu at ddatblygu, gweithredu a rheoli gweithgareddau a phrosiectau ymchwil a datblygu’r cwmni. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 03/07/2018)

Swydd: Cyfarwyddwr  Ymchwil a Datblygu

Mae IAITH yn edrych am unigolyn profiadol i arwain, datblygu, gweithredu a rheoli gweithgareddau a phrosiectau ymchwil a datblygu’r cwmni. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 03/07/2018)

Tudalen 2 o 6 Tudalennau.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru