Newyddion

Newyddlen Chwefror

Newyddlen Chwefror

Darllenwch mwy yma

mwy

(Ychwanegwyd ar 16/02/2022)

Mae IAITH yn ehangu

Mae IAITH yn edrych am Swyddog Maes ac Ymchwil llawrydd neu gyfnod penodol* i gefnogi gwaith prosiect y cwmni.

mwy

(Ychwanegwyd ar 08/02/2022)

Addysg Gymraeg / Ddwyieithog i Bawb - Gweithdy 2

Cynhelir yr ail weithdy yng nghyfres Addysg Gymraeg / Ddwyieithog i Bawb ar 26 Ionawr 2022 rhwng 10-12. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 17/01/2022)

Newyddlen Ionawr

Newyddlen Ionawr

Darllenwch mwy yma

mwy

(Ychwanegwyd ar 12/01/2022)

Dementia a’r Iaith Gymraeg

Gweminar ar dydd Mawrth, 25ain o Ionawr 2022.

12:00 - 2:00yh

mwy

(Ychwanegwyd ar 20/12/2021)

Y Cynnig Gwell i Ysgolion Uwchradd

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) wedi comisiynu IAITH i  werthuso’r  Cynnig Gwell i Ysgolion Uwchradd. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 08/12/2021)

Newyddion IAITH

Newyddlen Rhagfyr

Darllenwch ymlaen yma 

mwy

(Ychwanegwyd ar 02/12/2021)

IAITH yn mynychu Cynulliad Cyffredinol ELEN

Llongyfarchiadau i Elin Haf Gruffydd-Jones ar gael ei hethol yn Lywydd ELEN. Roedd IAITH yn falch o’r cyfle i fynychu Cynulliad Cyffredinol ELEN y Rhwydwaith Cydraddoldeb Ieithyddol Ewropeaidd yn Santiago de Compostela, Galiza ar 12 & 13 Tachwedd. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 02/12/2021)

Kathryn a Siapan.

Mae trosglwyddo iaith yn y teulu yn agwedd ar bolisiau a gweithgareddau adfer ieithoedd lleiafrifol sy’n cael llawer o sylw ar draws y byd. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 02/12/2021)

Newyddion IAITH

Croeso i Newyddion IAITH

Mae gan IAITH Newyddlen newydd sbon yn cynnwys ein newyddion diweddar!

Darllenwch ymlaen yma 

mwy

(Ychwanegwyd ar 02/11/2021)

Tudalen 2 o 9 Tudalennau.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru