Newyddion

Newyddlen Awst

Darllenwch mwy: Newyddlen Awst

mwy

(Ychwanegwyd ar 17/08/2022)

Swydd - Rheolwr Prosiectau Hyfforddiant Iaith

Prif ddiben y swydd yw cyfrannu at ddatblygu, gweithredu a rheoli arlwy prosiectau hyfforddiant iaith y cwmni.

mwy

(Ychwanegwyd ar 11/08/2022)

Mae IAITH yn ehangu

Mae IAITH yn ehangu ac yn chwilio am Rheolwr Prosiectau ac Ymchwil.

Prif ddiben y swydd yw cyfrannu at ddatblygu, gweithredu a rheoli gweithgareddau a phrosiectau ymchwil a datblygu IAITH. 

Disgrifiad Swydd

Cyflog: £26,823 - £34,906 (Graddfa D) i’w adolygu

Dylai eich cais ein cyrraedd erbyn 12.00 ar ddydd Llun, 8 Awst 2022.

Gallwch gyflwyno ymholiadau pellach neu drefnu sgwrs pellach drwy ysgrifennu at y Rheolwr Gyfarwyddwr: kathryn.jones@iaith.cymru

mwy

(Ychwanegwyd ar 19/07/2022)

Digwyddiad Cyhoeddus Prosiect LISTEN

Sut y gall siaradwyr ieithoedd lleiafrifol ddefnyddio strategaethau Cadernid Iaith yn eu bywydau bob dydd

Campws Prifysgol Valencia, Gandia.

Dydd Gwener Gorffennaf 22ain (8:00-11yb GMT) (9:00-12:00yp CET)

Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu'n fyw ar FacebookYouTube

mwy

(Ychwanegwyd ar 18/07/2022)

Lleisiau Cymraeg: deall ailstrwythuro cymdeithasol a chynllunio’r Gymraeg

Darlith rhithiol IAITH: y ganolfan Cynllunio Iaith

13eg o Orffennaf am 5:00y.h

Mae IAITH: y Ganolfan Cynllunio Iaith yn falch bod Dr Catrin Williams sydd newydd gwblhau ei doethuriaeth gyda Choleg y Brenin, Llundain yn traddodi ein darlith flynyddol eleni

Cofrestrwch yma

mwy

(Ychwanegwyd ar 07/07/2022)

Cymrodyr Newydd y Gymdeithas yn arddangos Bywyd Academaidd a Dinesig Ffyniannus Cymru

Dywedodd Dr Kathryn Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr IAITH

Bu’n fraint mawr cael y cyfle i gyfrannu i ddatblygiad y maes Polisi a Chynllunio Iaith yng Nghymru a thu hwnt trwy fy ngwaith gyda IAITH: Y Ganolfan Cynllunio Iaith dros y 23 mlynedd diwethaf.  Rwy’n hynod o falch bod y gwaith yma wedi cael ei gydnabod trwy cael fy enwebu a’m derbyn i fod yn Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

mwy

(Ychwanegwyd ar 04/05/2022)

Newyddlen Mawrth

Newyddlen Mawrth

Darllenwch mwy yma

mwy

(Ychwanegwyd ar 30/03/2022)

Dydd Gŵyl Dewi Hapus

Bydd swyddfeydd IAITH ar gau ar y 1af o Fawrth i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

mwy

(Ychwanegwyd ar 28/02/2022)

Newyddlen Chwefror

Newyddlen Chwefror

Darllenwch mwy yma

mwy

(Ychwanegwyd ar 16/02/2022)

Mae IAITH yn ehangu

Mae IAITH yn edrych am Swyddog Maes ac Ymchwil llawrydd neu gyfnod penodol* i gefnogi gwaith prosiect y cwmni.

mwy

(Ychwanegwyd ar 08/02/2022)

Tudalen 2 o 9 Tudalennau.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Digwyddiadau

25 Ionawr 2024

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru