Newyddion

Brexit a’n Tir

Mae Cynllunwyr Iaith Cymru wedi cyflwyno ei ymateb i ymgynghoriad Brexit a’n Tir Llywodraeth Cymru.

mwy

(Ychwanegwyd ar 29/10/2018)

Cynllun Radical ar gyfer Gaeleg

Mae Misneachd wedi cyhoeddi 'Cynllun Radical ar gyfer Gaeleg' mewn ymateb i'r Cynllun Gaeleg Cenedlaethol swyddogol a gafodd ei lansio’n gynharach eleni.

mwy

(Ychwanegwyd ar 24/10/2018)

No image available

Bu Gareth Ioan yn sôn am y seminar ar oblygiadau cynigion Llywodraeth Cymru yng nghyswllt taliadau uniongyrchol i ffermwyr ar y Bwletin Amaeth bore ‘ma. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 17/10/2018)

Dull addysgiadol arloesol ar gyfer cynhwysiant trwy ieithoedd lleiafrifol

Mae criw IAITH yn edrych ymlaen at ddechrau gweithio ar y prosiect yma yn dilyn cyfarfod yn Valencia dros y penwythnos.

mwy

(Ychwanegwyd ar 24/09/2018)

Cynllunio Ieithyddol 1993 -2018: Tueddiadau Rhyngwladol

Ar ddydd Iau'r 9fed o Awst yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru , mi fydd yr Athro Colin Williams yn cyflwyno darlith flynyddol Cynllunwyr Iaith Cymru.

mwy

(Ychwanegwyd ar 29/08/2018)

Swydd: Rheolwr  Ymchwil a Datblygu

Mae IAITH yn edrych am unigolyn i gyfrannu at ddatblygu, gweithredu a rheoli gweithgareddau a phrosiectau ymchwil a datblygu’r cwmni. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 03/07/2018)

Swydd: Cyfarwyddwr  Ymchwil a Datblygu

Mae IAITH yn edrych am unigolyn profiadol i arwain, datblygu, gweithredu a rheoli gweithgareddau a phrosiectau ymchwil a datblygu’r cwmni. 

mwy

(Ychwanegwyd ar 03/07/2018)

Dydd Gŵyl Dewi.

Bydd swyddfeydd IAITH ar gau ar y 1af o Fawrth i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

mwy

(Ychwanegwyd ar 27/02/2018)

No image available

Mae IAITH yn chwilio am unigolyn bwrdfrydig i lenwi'r swydd isod: 

Swyddog Cyllid  (swydd llanw cyfnod mamolaeth)

mwy

(Ychwanegwyd ar 26/05/2017)

Cadeirydd newydd i IAITH

Penodwyd Gareth Ioan i lywio IAITH i’r cyfnod nesaf yn ei hanes. Etholwyd Gareth i’r gadair yng nghyfarfod Bwrdd Cyfarwyddwyr IAITH ar 18 Ionawr 2017.

mwy

(Ychwanegwyd ar 10/02/2017)

Tudalen 2 o 6 Tudalennau.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru