Newyddion

No image available

Mae IAITH yn falch o gyhoeddi y bydd un o’i noddwyr anrhydeddus, Yr Athro Colin H Williams, yn datblygu perthynas agosach gyda’r ganolfan yn y dyfodol fel Ymgynghorydd Cysylltiol.

mwy

(Ychwanegwyd ar 13/10/2015)

Yn eisiau - Gweithwyr Llawrydd

Mae IAITH yn chwilio am bartneriaid llawrydd i’n cynorthwyo i ymgymryd â phrosiectau achlysurol.

mwy

(Ychwanegwyd ar 07/10/2015)

Swydd Twf

Mae cyfle wedi codi am swydd rhan amser gyda Twf yn Eryri. Am fanylion pellach dilynwch y ddolen

mwy

(Ychwanegwyd ar 14/09/2015)

Comisiynydd neu Gomisiwn?

Pensaernïaeth gyfreithiol y ddeddfwriaeth iaith gyfredol oedd testun darlith flynyddol Cynllunwyr Iaith Cymru eleni – dan y testun Comisiwn neu Gomisiynydd?

mwy

(Ychwanegwyd ar 12/08/2015)

IAITH yn ‘Steddfod Meifod

Dyma ddigwyddiadau IAITH yn 'Steddfod Meifod.

mwy

(Ychwanegwyd ar 30/07/2015)

Tystysgrif Ôl-raddedig Polisi a Chynllunio Iaith

Llongyfarchiadau mawr i’r pump a dderbyniodd Tystysgrif Ôl-raddedig Polisi a Chynllunio Iaith ar 6 Gorffennaf

mwy

(Ychwanegwyd ar 08/07/2015)

Dr Steve Eaves, Doethur Iaith

Mae IAITH yn falch iawn o’r cyfle i longyfarch Steve Eaves ar dderbyn gradd doethur gan Brifysgol Caerdydd. Pwnc ei ymchwil oedd swyddogaeth Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith (HYI) wrth weithredu polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

mwy

(Ychwanegwyd ar 22/06/2015)

Y Gymraeg a gwaith Cymdeithasol

Lansiwyd CAEA (cwrs agored enfawr ar-lein) cyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar 21 Mai yn y Brifysgol Agored yng Nghaerdydd gan Mark Drakeford AC.

mwy

(Ychwanegwyd ar 15/06/2015)

IAITH yng Nghernyw (eto)

Bu Prif Weithredwr IAITH, Gareth Ioan, a Meirion Prys Jones yn annerch cynhadledd iaith yn Truro ar ddydd Sadwrn 28 Mai. Roedd y gynhadledd yn benllanw proses sydd wedi gweld IAITH yn cynorthwyo Cyngor Cernyw a’r bartneriaeth iaith Maga i ddatblygu strategaeth iaith newydd ar gyfer y ddegawd nesafmwy

mwy

(Ychwanegwyd ar 08/06/2015)

IAITH+ yn brysur ar waith yn Ysgol Fitzalan, Caerdydd

Ar y 14eg o fis Mai bu’r prosiect IAITH+ yn brysur ar waith yn Ysgol Fitzalan, Caerdydd

mwy

(Ychwanegwyd ar 02/06/2015)

Tudalen 4 o 5 Tudalennau.

Aelodaeth

Ymunwch â IAITH heddiw.

Dewch yn aelod

Cylchlythyr

Cofrestrwch yma i dderbyn gwybodaeth am ddatblygiadau polisi a chynllunio iaith yng Nghymru.

Cofrestru